مجتمع کشت و صنعت لزیر

گلخانه صنعتی

گلخانه صنعتی
گلخانه صنعتی
 
امروزه در اکثر مناطق برای تولید بیشتر و نیز جلوگیری از آفات، سرمازدگی و... گلخانه‌های سنتی جای خود را به گلخانه‌های صنعتی و هوشمند داده است. در این روش آب، غذا، کودهای عالی، انرژی و سیستمهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در خدمت انسان، کشاورزی در این بخش را شکوفا نموده و کشورهایی مانند هلند، اسپانیا، ترکیه و... با احداث چنین گلخانه‌هایی ضمن تأمین نیازهای غذایی و تزئینی و حتی دارویی خود، این محصولات را به خارج از کشور صادر می‌نمایند و کم‌کم خود را به اسطوره‌های این بخش تبدیل می‌کنند.
 

استان مازندران رتبه اول کشت گلخانه در کشور را به خود اختصاص داده و سالانه ضمن تأمین مایحتاج غذایی، زینتی و دارویی مردم مازندران، مقادیر متنابهی گل و مواد غذایی به استان‌های کشور و کشورهای همسایه شمالی و جنوبی صادر می‌نماید.
 
      

مجتمع کشت و صنعت لزیر با در اختیار داشتن زمینی مرغوب و امکانات متنوع در این بخش با استفاده از متخصصین باتجربه ایرانی و اسپانیایی و مذاکره با مبادی ذیربط ،  با اختصاص 30000 متر زمین برای احداث یک گلخانه صنعتی و هوشمند در نظر دارد در صورت امکان و اقتضاء در درجه اول به کشت صیفی‌جات و مواد غذایی و در غیر این صورت به کشت گل بپردازد تا در صورت نخست تولید خود را بر سر سفره‌های مردم و در غیر این صورت زینت خانه‌های مردم قرار دهد و علاوه بر آن، با صدور آن به خارج از کشور ارز عایت کشور عزیزمان گردد.